D.C. Law 12-207. Uniform Per Student Funding Formula for Public Schools and Public Charter Schools and Tax Conformity Clarification Amendment Act of 1998.

D.C. Law 12-207. Uniform Per Student Funding Formula for Public Schools and Public Charter Schools and Tax Conformity Clarification Amendment Act of 1998.

AN ACT

New § 38-2901

Sec. 102.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2902

Sec. 103.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2903

Sec. 104.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2904

Sec. 105.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2905

Sec. 106.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2905.01

Sec. 106a.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2906

Sec. 107.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2906.01

Sec. 107a.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2906.02

Sec. 107b.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2907

Sec. 108.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2907.01

Sec. 108a.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2908

Sec. 109.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2909

Sec. 110.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2910

Sec. 111.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2911

Sec. 112.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2912

Sec. 113.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2913

Sec. 115.

[HTML Unavailable (PDF)]

New § 38-2914

Sec. 116.

[HTML Unavailable (PDF)]